Badalona: Són massa vides perdudes

Badalona: Són massa vides perdudes

La tragèdia succeïda amb l'incendi de la nau industrial a Badalona en la que hi habitaven desenes de persones, la majoria d'elles migrades, posa en relleu la necessitat de buscar solucions conjuntes i duradores per tal de garantir els drets de les persones migrades en situació de major vulnerabilitat.


L'incendi de la nau industrial ha provocat la mort d'almenys tres persones i nombroses persones ferides. Un espai en el qual la precarietat, la insalubritat i l'absència de condicions mínimes d'habitabilitat digna, acollia a desenes de persones, la majoria d'elles migrades. Aquesta tragèdia evitable posa de nou sobre la taula la necessitat de garantir condicions de vida dignes a totes les persones.

Les discriminacions, la manca de drets, d'oportunitats, d'una situació administrativa regular a la nostra societat, així com l'absència de xarxes de suport, provoquen la impossibilitat d'accedir a una feina, a un habitatge digne, a crear un projecte de vida a la societat d'acollida. Així sobreviuen un gran nombre de persones migrades als nostres barris, pobles i ciutats. I tot això condueix a l'exclusió social, a la pobresa, a patir majors desigualtats i violències com haver d'albergar-se a una nau industrial sense les mínimes condicions d'habitabilitat i seguretat.

No pararem de repetir que totes les vides tenen igual valor. I que és urgent i necessari garantir els drets i la igualtat d'oportunitats de cadascuna de nosaltres sense excepció. Una tragèdia com aquesta no pot tornar a succeir, són massa vides perdudes en la societat d'acollida i a les rutes migratòries.